Nieuw landgoed beleid

Het beleid van nieuwe landgoederen is per provincie verschillend. Daarnaast ontwikkelen steeds meer gemeentes hun eigen landgoedbeleid.


 
Deze website vormt het online startpunt in Nederland voor alle informatie over nieuwe landgoederen

Nieuw landgoed beleid in Nederland

De
eisen ten aanzien van nieuwe landgoederen zijn verschillend per provincie. Door het groeiend aantal initiatiefnemers voor nieuwe landgoed ontwikkeling spelen steeds meer gemeentes daar op in door een eigen landgoedbeleid te laten ontwikkelen. Daarnaast spelen de landschappelijke gebiedsontwikkelingen binnen streekplannen, natuurbeleidsplannen en structuurvisies ook mogelijk een rol ten aanzien van inrichtingseisen voor een specifieke landgoed ontwikkeling. In bijna alle gevallen is een nieuwe landgoedontwikkeling 'maatwerk', waarbij er per locatie of gebiedszone bekeken zal moeten worden wat de mogelijkheden zijn.

Neem vrijblijvend contact op indien u benieuwd bent naar eisen en regels voor uw gemeente of specifieke locatie.


 
BEKNOPTE PROVINCIE EISEN VOOR EEN NIEUW LANDGOED

 Provincie  Minimumoppervlakte  Bebouwing van allure
 Friesland  10 ha  1 woongebouw met max. 3 wooneenheden
 Groningen  25 ha (landgoed),
 5 ha (buitenplaats)
 1 woongebouw
 Drenthe  5 ha  1 woonhuis
 Overijssel  10 ha  1 woonhuis van min. 1000 m3
 Flevoland  5 ha  1 woongebouw per 5 ha
 Gelderland  5 ha  1 woongebouw met max. 3 wooneenheden
 Utrecht  10 ha (bij voormalig agrarisch bedrijf 5 ha, bij sloop min 1000 m2 bedrijfsbebouwing)  2 wooneenheden van ca. 1500 m3
 Noord-Holland  5 ha  1 woongebouw met gering aantal 
 wooneenheden
 Zuid-Holland  5 ha max.  3 wooneenheden per 5 ha
 Zeeland  5 ha  1 of meer woongebouwen, max. 3 wooneenheden, samen max. 4500 m3
 Noord-Brabant  10 ha  bij 10-15 ha: max. 3 wooneenheden
 ( ca. 1500 m3) >15 ha: voor iedere extra 
 2,5 ha nieuwe natuur 1 extra wooneenheid 
 (maar nooit meer dan 1 eenheid/5 ha 
 nieuw landgoed)
 Limburg  bij bestaande bebouwing 5 ha nieuw groen
 bij nieuwe bebouwing 1 gebouw tegen 10 ha nieuw groen

Bron: landgoed beleid informatie is afkomstig van Landgoederen Net
Nieuwe Landgoederen Informatie Startpunt

Neem nu contact met ons op

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op!