Landgoed opties

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden waarbij u ondersteuning kunt krijgen in het proces van nieuw landgoed (beleids)ontwikkeling.


 
Deze website vormt het online startpunt in Nederland voor alle informatie over nieuwe landgoederen

Mogelijkheden voor nieuwe landgoed ontwikkeling

De mogelijkheden zijn uiteen gezet in een tweetal doelgroepen:

Voor overheden; gemeente, provincie of organisaties:
     Advisering bij nieuw landgoed initiatieven.
     Ontwikkelen van ruimtelijk "Nieuw landgoed beleid" op provinciaal niveau.
     Ontwikkelen van ruimtelijk "Nieuw landgoed beleid" op gemeente niveau.
     Bijdrage aan ontwerp gebiedsontwikkelingsplannen.

Voor particuliere initiatiefnemers of bedrijven:
    Quickscan; eerste haalbaarheidsanalyse.
    Principeverzoek met schetsontwerp; t.b.v. "groen licht" overheden.
    Landschapsplan met uitwerking schetsontwerp.
    Beeldkwaliteitsplan nieuw landgoed.
    Ruimtelijke onderbouwing nieuw landgoed.
    Natuurschoonwet (NSW Rangschikking).
    Subsidiemogelijkheden, begeleiding uitvoeringsplannen.
    Ontwikkelingsvisie en herstructureringsplan bestaand landgoed

Neem nu contact met ons op

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen vrijblijvend contact met u op!