Nieuwe landgoederen

Door heel Nederland begeleiden we initiatiefnemers en maken we plannen voor nieuwe planologische landgoederen. Op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid maken we landschapsplannen voor nieuwe landgoederen die toegevoegde waarde gaan geven aan het buitengebied. Hierin realiseren we in samenwerking met de initiatiefnemers aantrekkelijke win-win situaties.

Producten:
Haalbaarheidstudie /  Principeverzoek  / Planologische procedure  / Landschapsplan / Projectbegeleiding  / Landschapsplan  / Beeldkwaliteitsplan  / Uitwerking terreininrichting