Herontwikkeling bestaande landgoederen

Nederland is rijk aan landgoederen, kastelen en buitenplaatsen van verschillende leeftijden, omvang en verschijningsvorm. Allen dragen ze bij aan de instandhouding van natuur en hebben een belangrijke landschappelijke, recreatief-toeristische, cultuurhistorische, maatschappelijke en economische waarde voor de gemeente en provincie waar ze zijn te vinden. Voor wijzigingen bij bestaande landgoederen leveren we maatwerk als gaat om advies en planvorming. Werkzaamheden lopen uiteen van cultuurhistorische en landschappelijke analyses, tot het maken van herontwikkelingsplannen.

Producten:
Haalbaarheidstudie /  Principeverzoek  / Planologische procedure  / Landschapsplan / Projectbegeleiding  / Landschapsplan  / Beeldkwaliteitsplan  / Uitwerking terreininrichting