best service

It starts with an impossible idea that meets focused creativity and converts into great result

Services Three

All you need for perfect architecture project

Nieuwe landgoederen

Door heel Nederland begeleiden we initiatiefnemers en maken we plannen voor nieuwe planologische landgoederen. Op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid maken we landschapsplannen voor nieuwe landgoederen die toegevoegde waarde gaan geven aan het buitengebied. Hierin realiseren we in samenwerking met de initiatiefnemers aantrekkelijke win-win situaties.

Producten:
Haalbaarheidstudie /  Principeverzoek  / Planologische procedure  / Landschapsplan / Projectbegeleiding  / Landschapsplan  / Beeldkwaliteitsplan  / Uitwerking terreininrichting

Herontwikkeling bestaande landgoederen

Nederland is rijk aan landgoederen, kastelen en buitenplaatsen van verschillende leeftijden, omvang en verschijningsvorm. Allen dragen ze bij aan de instandhouding van natuur en hebben een belangrijke landschappelijke, recreatief-toeristische, cultuurhistorische, maatschappelijke en economische waarde voor de gemeente en provincie waar ze zijn te vinden. Voor wijzigingen bij bestaande landgoederen leveren we maatwerk als gaat om advies en planvorming. Werkzaamheden lopen uiteen van cultuurhistorische en landschappelijke analyses, tot het maken van herontwikkelingsplannen.

Producten:
Haalbaarheidstudie /  Principeverzoek  / Planologische procedure  / Landschapsplan / Projectbegeleiding  / Landschapsplan  / Beeldkwaliteitsplan  / Uitwerking terreininrichting

Natuurschoonwet rangschikking

De Natuurschoonwet (NSW) is een wet uit 1928 gericht op het bevorderen van de instandhouding van bestaande landgoederen. De NSW is een belastingwet en biedt eigenaren, vruchtgebruikers en erfpachters van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingvoordelen. Wij kunnen u van advies voorzien ten aanzien van de NSW en verzorgen ook NSW Rangschikkingen. Hierin leveren we ook maatwerk als het gaat om opstellen van de terreinkaarten, het maken van een plan voor beplanting en plan voor natuur.

Producten:
Inventarisatie terrein en opstallen /  Natuurschoonwet Rangschikking  / Terreinkaart  / Historische beschrijving  / Plan voor natuur  / Plan voor beplanting / Openstelling  / Beheer

Order Form

Please fill out the form and we'll get back to you asap